I.v.m. aangescherpte corona maatregelen hebben we 4/11 besloten de ALV alleen nog online plaats te laten vinden.

Aanmelden voor online aanwezigheid is gewenst.

Deelnemen aan de online vergadering via Zoom kan via onderstaande knop.

Inloggen vanaf 19:15 uur, start 19:30 uur

Aanmelden ALV:


  De agenda van de Algemene LedenVergadering (ALV) 18 november 2020:

   1. Onthulling tijdlijn 2011 – 2020
    Op initiatief van Ary Stuifbergen is er de afgelopen periode gewerkt aan een tijdlijn met belangrijke momenten in bijna 10 jaar Udenaar de Toekomst. Deze lanceert hij graag op deze ALV.
   2. Jaarverslag (klik hieronder op blauwe knop)
    Hierin kijken we terug op het afgelopen jaar en blikken we vooruit op de plannen voor 2020/2021.
   1. Exploitatie 2019, Goedkeuring begroting, aanstellen kascommissie
    Begroting Undt
   2. Samenstelling bestuur 2020/2021
    Nu onze gemeente gaat fuseren met Landerd is het huidige bestuur voorstander van het verbreden van ons inwonerplatform. Wij zouden graag samen met de kernen Zeeland, Schaijk en Reek de activiteiten voortzetten. In welke vorm dan ook. Daarvoor zijn al eerste kennismakingen geweest met initiatiefnemers uit die kernen.
    Voorstel:
    Geen wijzigingen in bestuurssamenstelling tot aan fusiedatum.
    M.i.v. 1/1/2022 zijn alle bestuursleden aftredend. Niet herkiesbaar na 1/1/2022: Jos Wijdeven en Marcel Klösters
    Verdere informatie over eventueel verkiesbare bestuursleden volgt als er meer duidelijkheid is over de toekomstige vorm.

  Vragen of opmerkingen over al deze onderwerpen kunt u op 2 manieren kenbaar maken:

  • Tijdens de vergadering zelf. Een link om in te loggen bij deze vergadering sturen wij een dag voor de vergadering naar alle leden.
  • Indien u niet wilt of kunt deelnemen aan deze digitale vergadering dan kunt u tot een week voor de ALV opmerkingen of vragen mailen naar info@udenaardetoekomst.