Udenaar de toekomst is bij velen al bekend als het platform voor inwoners die iets willen DOEN om Uden Gezamenlijk, Groen, Gezond, Gezellig en Gastvrij te maken en houden. Maar inwonerparticipatie is meer dan alleen samen DOEN. Het is ook samen DENKEN.

Zijn er thema’s die u als inwoner of als ondernemer in Uden raken en wilt u op dit thema mee denken en gehoord worden? Voor dit samen denken willen Demos, de gebiedsplatforms en dorpsraden – samen met UndT – inwoners enthousiasmeren. Hoe kunnen wij als inwoners, soms deelbelangen overstijgend, direct bijdragen aan het verbeteren van wonen, werken en leven in Uden? Wie van jullie heeft er behoefte aan dichter bij de besluitvorming te staan? En wie wil mee kunnen praten en verandering voor elkaar krijgen?

Herken je jezelf hierin? Meld je dan hiernaast aan als MEEDENKER, en geef aan bij welke thema’s je interesse ligt. Dan kunnen we je uitnodigen op het moment dat bij de behandeling van één van die thema’s inwonerparticipatie – in welke vorm dan ook – aan de orde is.

In onze veranderende samenleving nemen mondige en goed geïnformeerde inwoners niet altijd genoegen met een gemeente die op afstand bepaalt wat er gebeurt. Informatie is voor iedereen beschikbaar en er zijn voldoende digitale mogelijkheden om inwoners meer te betrekken. Bij sommige onderwerpen in Uden heeft die actievere rol van inwoners al een goede plek gekregen, bij andere kan dat nog beter.

De G1000 van 2014 was een mooie manier om van veel inwoners een top tien van belangrijke onderwerpen boven tafel te krijgen. Op 1 stond het idee om de G1000 structureel in te zetten. De werkgroep die hieruit voortkwam – destijds WG1 genoemd en inmiddels Demos –  heeft zich sindsdien verdiept in het proces rondom het betrekken van inwoners.

Zij hebben bij diverse beleidsthema’s een bijdrage geleverd aan de voorkant van het proces. Zoals bij de omgevingsvisie of het vluchtelingendebat. Bij andere thema’s hebben zij achteraf geëvalueerd en aanbevelingen gedaan. Ook de Gebiedsplatforms en Dorpsraden adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd over zaken die in hun gebied spelen.

Naast de werkgroep Demos is ook een platform Burgerparticipatie actief. Daarin zijn gemeente en inwoners samen vertegenwoordigd: een afvaardiging van Raad, College van B&W en ambtenaren en 5 leden van de coöperatie UndT. Zij zijn ambassadeur voor inwonerparticipatie en wisselen informatie en ervaringen op dat vlak uit. In april 2018 zijn onder begeleiding van deze werkgroep o.a. enkele burgerparticipatieve projecten geëvalueerd en zijn aanbevelingen gedaan voor nieuwe trajecten

Ik meld me aan als MEEDENKER: