Gezelligheid en (gast)vrijheid staat in Uden (bestaande uit Uden, Volkel en Odiliapeel) al vanaf het allereerste begin voorop. Uden is altijd een groeiende en bloeiende plek geweest. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Daarom maakten wij (inwoners) in 2012 samen met de gemeente Uden een visie op de toekomst: ‘Udenaar de toekomst – visie 2020’.

De kracht van Uden is onze groene, gezonde, gastvrije en gezellige gemeenschap (de 4 G’s) en dat moet zo blijven. Alle inwoners, ondernemers, bezoekers – alle mensen samen – vormen deze gemeenschap. Udenaar de toekomst is hét inspiratieplatform geworden waar we samen werken aan ideeën en oplossingen om in de toekomst een nog gezondere,  groenere, gastvrijere en gezelligere gemeenschap te maken. Zodat Uden een plek is om van te (blijven) houden.

De afgelopen jaren heeft Udenaar de toekomst al veel mooie, goede initiatieven een plek gegeven. Zijn ideeën verder gebracht, mensen met elkaar verbonden.  Ook is er een vijfde G toegevoegd aan de visie. Van gezamenlijk. Hieruit is de G1000 Uden ontstaan; een burgertop. Met als doel meer betrokkenheid tussen politiek en inwoner en het ophalen én opstarten van goede ideeën voor de toekomst van Uden. Samen op weg naar een nieuwe democratie!

Zaterdag 4 oktober 2014 was een inspirerende dag. Uden bruist van de ideeën! Gelukkig gingen veel inwoners aan de slag met de top 10 van ideeën uit de G1000. Die ideeën werden projecten, die een steeds meer solide basis krijgen.

In november 2015 organiseerden we opnieuw een groot evenement, dit keer in theater Markant waar ongeveer 80 initiatieven – ook enkele regionale – zich presenteerden in de evenementenhal. In de zaal en in de foyers waren workshops en sprekers; over ontwikkelingen, lokale democratie en goede voorbeelden.

Eind november 2017 heeft de gemeenteraad besloten Udenaar de toekomst én het Udenfonds enkele jaren te ondersteunen met financiële middelen om daarmee de eerder gelegde basis verder uit te rollen. Ook de Stichting Doen heeft geld beschikbaar gesteld voor projecten van het Udenfonds. In 2018 leverde het evenement Udense Kracht in theater Markant weer nieuwe energie aan allerlei initiatieven.

In de corona-jaren was het rustiger aan het UndT front… Hoewel we op de achtergrond beschikbaar bleven voor initiatieven en voor overleg over de invulling van inwoner-/overheidsparticipatie in de nieuwe, gefuseerde gemeente Maashorst.

Vanaf 2022 bruisen er gelukkig weer nieuwe ideeën en blijven we samen op weg gaan naar een nog gezondere, groenere, gastvrijere en gezelligere gemeenschap!

In 2011 zijn we begonnen en inmiddels hebben we veel mooie, indrukwekkende, verdrietige en enthousiaste gebeurtenissen beleefd. Op deze tijdlijn is een groot deel terug te zien en lezen. Klik op de afbeelding en veel plezier bij die tijdreis!

Coöperatie Undt

Udenaar de Toekomst; alle inwoners van de gemeente Uden die willen meedoen of -meedenken vormen samen het inwonerplatform Udenaar de Toekomst. Omdat voor sommige activiteiten of handelingen een officiële rechtsvorm nodig is is de coöperatie Udenaar de Toekomst opgericht. De coöperatie faciliteert, ondersteunt en stimuleert.

De coöperatie staat ingeschreven onder nummer 60314141 bij de KvK.

Bestuursleden:

Karin Thuis - voorzitter
Gerard Schönfeld penningmeester
Ferry Groenendijk secretaris/duo
Hetty van Lemmen secretaris/duo
Fred van den Bosch Demos
Roxanne Oude Alink initiatievencoördinator

Ereleden:

Marcel Klösters

Jos Wijdeven

Rob Lommerse

Word ook lid van de coöperatie!

Wil je eerst meer lezen over waarom je lid zou willen worden?
Klik hier

Udenaar de Toekomst: overzicht

Manifest Udenaar de Toekomst

  1. De coöperatie Udenaar de Toekomst heeft ten doel: het ontvangen en verder brengen van lokale initiatieven, die inhoud en invulling geven aan de visie Uden 2020: “Groen, Gezond, Gezellig, Gastvrij en Gezamenlijk”.
  2. Wij werken vanuit betrokkenheid en passie.Wij inspireren lokale initiatieven en zoeken naar co- creatie met de maatschappelijke omgeving, zoals bedrijfsleven, overheid alsmede andere sociale en maatschappelijke betrokken organisaties. Wij werken aan het creëren van meerwaarde voor mens en maatschappij.
  3. Onze waarden gaan uit van zelf doen daar waar het kan en ondersteuning daar waar nodig.
  4. Wij streven naar een politieke maatschappelijke bewustwording waar vooraf, met elkaar in dialoog wordt gestreefd, naar het maken van beleid en regels die geaccepteerd en gedragen worden door mens en maatschappij. Van regelgericht naar mensgericht is ons leidend principe naar een toekomst waar balans is tussen voldoen aan de regels en creativiteit.
  5. Wij zoeken naar duurzame oplossingen, waar waarden en kosten in evenwicht met elkaar zijn.