Hoe kunnen wij helpen?

We maken initiatieven zichtbaar en bieden hulpmiddelen. We zoeken nieuwe verbindingen, samenwerkingen en partnerschappen. En we delen ideeën, verhalen, kennis, ervaring en informatie.

Dit doen we door:

 • Een fysieke vergaderlocatie en inlooppunt beschikbaar te stellen en te beheren:
  het Kantelhuis – Markt 147
  Iedere laatste vrijdag van de maand hebben wij hier in ieder geval een inloopochtend van 09:30 tot 12:30.
  Voor het online reserveren van ruimte in het Kantelhuis: klik hier.
 • Het maken en onderhouden van deze website
 • een vraagbaak & adviezen aan te bieden (businessplannen, financiën, communicatie, coaching, etc.)
 • Door te verwijzen naar hulplijnen/netwerk (Overheid, Onderwijs, Organisaties, Ondernemers, lokaal fonds, basisteams, etc.)
 • Het organiseren van informatie-, educatie en inspiratiebijeenkomsten
 • Een denktank en platform te vormen en/of ondersteunen, ook voor het uitzetten van langere termijn lijnen.
 • Samen met de gemeente en andere partners invulling geven aan inwoner- danwel overheidsparticipatie, co-creatie en nieuwe vormen van lokale democratie.

Kantelhuis