Hoe kunnen wij helpen?

We maken initiatieven zichtbaar en bieden hulpmiddelen. We zoeken nieuwe verbindingen, samenwerkingen en partnerschappen. En we delen ideeën, verhalen, kennis, ervaring en informatie.

Hoe doen we dat?:

    • Inwoners die een goed idee hebben en dat samen met anderen willen oppakken helpen we daarbij – indien gewenst uiteraard.
     We bespreken de plannen, koppelen een initiatiefnemer aan een vaste contactpersoon (een inititiatiefbegeleider) en geven advies.
    • We stellen een fysieke vergaderlocatie en inlooppunt beschikbaar en beheren dit:
     het Kantelhuis – Markt 147
     Op afspraak kunnen we de plannen hier met elkaar bespreken worden en deze ruimte kan ook gebruikt worden voor onderling overleg.
     Voor het online reserveren van ruimte in het Kantelhuis: klik hier.
    • We maken en onderhouden deze website en bieden daarop ruimte aan om de initiatieven zichtbaar te maken.
    • Onze andere communicatiemiddelen (nieuwsbrief, magazine, social media) kunnen door alle initiatiefnemers gebruikt worden om activiteiten of nieuws te delen.
    • We verbinden en verwijzen naar hulplijnen/netwerk (Overheid, Onderwijs, Organisaties, Ondernemers, lokaal fonds, basisteams, etc.; bijvoorbeeld over financiën, subsidie-aanvraag, businessplannen, connecties, PR.)
    • We organiseren informatie-, educatie en inspiratiebijeenkomsten.
    • We vormen en/of ondersteunen een denktank en platform, ook voor het uitzetten van langere termijn lijnen.
   • We geven samen met de gemeente en andere partners invulling aan inwoner-  en overheidsparticipatie, co-creatie en nieuwe vormen van lokale democratie.