Het Udenfonds is een aparte stichting die nauw samenwerkt met Udenaar de Toekomst.
Initiatieven die bijdragen aan het daadwerkelijk vormgeven van de visie 2020 komen wellicht in aanmerking voor ondersteuning. Een onafhankelijke beoordelingscommissie kent mogelijk een bijdrage toe, als een initiatief aan de voorwaarden voldoet.

Het Udenfonds heeft een eigen website waarop u meer informatie vindt en kunt zien welke aanvragen al gedaan zijn en wat de status daarvan is. Daar kunt u ook zelf een aanvraag indienen.