Adviezen voor versterking van de samenwerking tussen inwoners, organisaties en gemeente.

Er is de afgelopen jaren veel gedaan rond democratische vernieuwing en participatie in Uden. Medio 2017 zijn we gestart net de evaluatie van een aantal burgerparticipatieve trajecten. Inwoners, organisaties, ambtenaren, bestuurders en raadsleden hebben samen de balans opgemaakt. We hebben geëvalueerd binnen het testlab ‘Udense democratie’, opgezet door het ministerie van BZK en mede begeleid door de werkgroep burgerparticipatie.

Bekijk hier het rapport en de aanbevelingen.