Algemene Ledenvergadering 2022

Datum: 8 maart 2022
Locatie: Loods7A, Eeuwsels 7A Volkel
Inloop vanaf 19:15 uur, start 19:30 uur

Wij zijn blij dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten!

Aanmelden is wel nodig:

We hopen dat u komt, maar wilt u echt (nog) niet deelnemen aan fysieke bijeenkomsten dan kunt u de ALV online volgen.
Wilt u zich dan wel aanmelden en de online mogelijkheid aanvinken?
Link naar de skype vergadering via de blauwe knop onderaan is dan vanaf 19:15 uur beschikbaar.


               Agenda:

               De stukken kunt u downloaden door op de blauwe link te klikken:

   1. Opening
   2. Verslag vorige ALV
    Ter vaststelling
   3. Bestuurssamenstelling
    De bestuursleden Marcel Klösters, Jos Wijdeven en Rob Lommerse zijn aftredend. Verzoek tot décharge verlening.
    Het bestuur is blij 2 kandidaten voor opvolging voor te kunnen dragen: Gerard Schönfeld (penningmeester) en Roxanne Oude Alink (initiatievencoördinator).
   4. Jaarverslag, jaarrekening, begroting en benoemen kascommissie
   5. Korte pauze

   6. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en huishoudelijk reglement  met bijlage
   7. Hoe gaan we verder?
    Nu we gefuseerd zijn met Landerd is het huidige bestuur voorstander van het verbreden van een inwonerplatform. Wij zouden graag samen met de kernen Zeeland, Schaijk en Reek de activiteiten voortzetten. In welke vorm dan ook. Daarvoor zijn al eerste kennismakingen geweest met initiatiefnemers uit die kernen. Maar uiteraard gaan we ook graag met jullie in gesprek over de toekomst. Jullie mening is zeer welkom!
   8. Rondvraag
   9. Afscheid van Marcel, Jos en Rob
    We willen hen graag bedanken voor hun energie, tijd en enthousiasme gedurende de afgelopen jaren!
   10. Afsluiting en napraten met een drankje

  .

  Vragen of opmerkingen over deze onderwerpen kunt u op 2 manieren kenbaar maken:

  • Tijdens de vergadering zelf.
  • Indien u niet wilt of kunt deelnemen aan deze vergadering dan kunt u tot 1 maart 2022 opmerkingen of vragen mailen naar info@udenaardetoekomst.nl