Algemene Ledenvergadering 2024

Datum: 23 mei 2024
Locatie: Kantelhuis3C
Nieuwe Markt 3C, (doorlopen na klankkelder)

Inloop vanaf 19:30 uur, start 19:45 uur

Wij ontmoeten jullie graag op onze eigen locatie!

Graag aan- of afmelden:


               Agenda:

  1. Opening
  2. Verslag vorige ALV
  3. Bestuurssamenstelling 
  4. Jaarverslag met terug en vooruitblik
  5. Benoemen kascommissie
  6. Toekomst UndT
  7. Rondvraag
  8. Afsluiting en napraten met een drankje

     De stukken kunt u downloaden door op de blauwe link te klikken.

  Vragen of opmerkingen over deze onderwerpen kunt u op 2 manieren kenbaar maken:

  • Tijdens de vergadering zelf.
  • Indien u niet wilt of kunt deelnemen aan deze vergadering dan kunt u uw opmerkingen of vragen mailen naar info@udenaardetoekomst.nl tot en met maandag 20 mei 2024