Check voor de zekerheid zoveel mogelijk de eigen site of social media van de organisator om de meest up-to-date informatie over een activiteit te zien.

Laden Evenementen

Mary v/d Linde verzorgt met haar bedrijf Happiness in Progress wandelingen voor mantelzorgers.

Odiliapeel, donderdag 27 september
Nergens vind je meer rust dan in de bossen ten zuiden van Odiliapeel. We combineren de bossen met wandelen langs akkers en velden in dit gebied. Ik ontvang u naast het oorlogsmonument aan de Rechtestraat.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door te mailen naar info@happinessinprogress.nl of te bellen met 06-1804 1346. Bij uw aanmelding ontvang ik graag uw naam, telefoonnummer, emailadres, woonadres en opgaaf van de wandeling(en) waaraan u wilt deelnemen (andere data zijn nog: maandag 29/10, en/of dinsdag 27/11).

Kosten en betaling
Woont u in de gemeente Uden dan draagt het Udenfonds een deel van de kosten; uw eigen bijdrage is € 3,75 per wandeling. Woont u buiten de gemeente en wandelt u graag mee dan betaalt u € 7,50. Ik verzoek u het betreffende bedrag tegelijk met uw aanmelding over te maken op bankrekening NL41RABO 0312 5708 56 t.n.v. Happiness in Progress. De eigen bijdrage wordt uitsluitend teruggestort indien de wandeling vanwege extreme weersomstandigheden door mij wordt geannuleerd of wanneer ik door onvoorziene omstandigheden de wandeling niet kan verzorgen.

Heeft u een vraag of wilt u zich al aanmelden dan kan dat via info@happinessinprogress.nl of 06-18041346.

Share This Story, Choose Your Platform!