Check voor de zekerheid zoveel mogelijk de eigen site of social media van de organisator om de meest up-to-date informatie over een activiteit te zien.

Laden Evenementen

Mary v/d Linde verzorgt met haar bedrijf Happiness in Progress wandelingen voor mantelzorgers.

Maashorst, maandag 29 oktober
Bos, open vlaktes en jonge natuur. En misschien groot wild. Dit alles vindt u in dit uitgestrekte stiltegebied ten noorden van Uden. We verzamelen op de kruising van de Slabroekseweg en de Keelweg, bij de picknickbank.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door te mailen naar info@happinessinprogress.nl of te bellen met 06-1804 1346. Bij uw aanmelding ontvang ik graag uw naam, telefoonnummer, emailadres, woonadres en opgaaf van de wandeling(en) waaraan u wilt deelnemen (andere datum is nog: dinsdag 27/11).

Kosten en betaling
Woont u in de gemeente Uden dan draagt het Udenfonds een deel van de kosten; uw eigen bijdrage is € 3,75 per wandeling. Woont u buiten de gemeente en wandelt u graag mee dan betaalt u € 7,50. Ik verzoek u het betreffende bedrag tegelijk met uw aanmelding over te maken op bankrekening NL41RABO 0312 5708 56 t.n.v. Happiness in Progress. De eigen bijdrage wordt uitsluitend teruggestort indien de wandeling vanwege extreme weersomstandigheden door mij wordt geannuleerd of wanneer ik door onvoorziene omstandigheden de wandeling niet kan verzorgen.

Heeft u een vraag of wilt u zich al aanmelden dan kan dat via info@happinessinprogress.nl of 06-18041346.

Share This Story, Choose Your Platform!