Check voor de zekerheid zoveel mogelijk de eigen site of social media van de organisator om de meest up-to-date informatie over een activiteit te zien.

Laden Evenementen

Mary v/d Linde verzorgt met haar bedrijf Happiness in Progress wandelingen voor mantelzorgers.

Bedafse Bergen, woensdag 22 augustus
Bij deze wandeling genieten we van de afwisseling van de Bedafse bergen, het Sint Annabos met zijn karakteristieke natuur, en het rustige platteland ten zuiden daarvan. Ik ontvang u op de parkeerplaats tegenover kampeerboerderij D’n Dorsvlegel, Canadasweg 1, 5406 TS Uden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door te mailen naar info@happinessinprogress.nl of te bellen met 06-1804 1346. Bij uw aanmelding ontvang ik graag uw naam, telefoonnummer, emailadres, woonadres en opgaaf van de wandeling(en) waaraan u wilt deelnemen (andere data zijn nog: donderdag 27/9, maandag 29/10, en/of dinsdag 27/11).

Kosten en betaling
Woont u in de gemeente Uden dan draagt het Udenfonds een deel van de kosten; uw eigen bijdrage is € 3,75 per wandeling. Woont u buiten de gemeente en wandelt u graag mee dan betaalt u € 7,50. Ik verzoek u het betreffende bedrag tegelijk met uw aanmelding over te maken op bankrekening NL41RABO 0312 5708 56 t.n.v. Happiness in Progress. De eigen bijdrage wordt uitsluitend teruggestort indien de wandeling vanwege extreme weersomstandigheden door mij wordt geannuleerd of wanneer ik door onvoorziene omstandigheden de wandeling niet kan verzorgen.

Heeft u een vraag of wilt u zich al aanmelden dan kan dat via info@happinessinprogress.nl of 06-18041346.

Share This Story, Choose Your Platform!