Check voor de zekerheid zoveel mogelijk de eigen site of social media van de organisator om de meest up-to-date informatie over een activiteit te zien.

Laden Evenementen

Van 29 augustus t/m 31 oktober in de publiekshal van het gemeentehuis.

In het voorjaar van 2014 werden voorbereidingen getroffen voor het bouwrijp maken van een woningbouwplan voor vrijstaande woningen aan de Schepersweg in Uden.
In 2009 had de gemeente er al een archeologisch booronderzoek laten uitvoeren. Volgens het archeologisch bureau was er geen reden tot een nader archeologisch onderzoek. Het woningbouwplan Schepersweg kon zonder belemmering worden uitgevoerd.
Tijdens de aanleg van een tijdelijke ontsluitingsweg, keken voor de zekerheid enkele archeologievrijwilligers van de Heemkundekring, onder leiding van Hanneke van Alphen, over de schouder mee. Er werden een oude pot en een stuk roestig ijzer opgeraapt, dat bij nader inzien een ijzeren zwaard bleek. Experts konden al snel vertellen dat het om voorwerpen ging die ongetwijfeld afkomstig waren uit Merovingische graven. Mogelijk lag er een grafveld in het bouwplan.
Toen stond de gemeente voor een ‘uitdaging’. Door deze toevalsvondst – enkele weken voordat de bouw van het eerste huis zou starten – moest er snel actie ondernomen worden.
Een archeologisch adviseur (ArchAeO) werd ingeschakeld om het proces te begeleiden. Onderzoeksbureau Archol uit Leiden werd aangetrokken om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren.
Niet alleen een Merovingische begraafplaats uit de zesde tot de achtste eeuw kwam hierbij in beeld, maar ook allerlei nederzettingssporen uit de Middeleeuwen (achtste tot de dertiende eeuw).
Gezien de aanvankelijk lage verwachting, was er geen geld gereserveerd voor een opgraving, maar de gemeenteraad vond het belangrijk om alles zorgvuldig te laten opgraven en besloot bij deze ‘toevalsvondst’ garant te staan voor de kosten van opgraving en verslaglegging.
In juni en juli 2014 werd het plangebied opgegraven en stonden we oog in oog met vele honderden jaren verleden tijd. Resten en sporen die ons meer inzicht geven in de geschiedenis van Uden. En ons doen beseffen dat we leven op grond waar vroeger ook mensen samen hebben gewoond en geleefd.
Het is geweldig dat zo’n grote groep bevlogen vaklieden zich de afgelopen jaren voor deze Udense reddingsoperatie heeft ingespannen; de Heemkundekring, archeologen van onderzoeksbureau Archol, onderzoekers en studenten van de Universiteit Leiden en specialisten van restauratieatelier Restaura.
Bovendien verstrekte de provincie Noord-Brabant een forse subsidie voor het laten conserveren en restaureren van de rijke uitrusting in de graven.
De tastbare schatten die onze voorouders, – de eerste Udense kolonisten – in hun graf meekregen, spreken erg tot de verbeelding. Ze waren in het najaar van 2017 een tijdje te bewonderen in Museum Krona (het voormalige Museum voor Religieuze Kunst).
Vanaf 29 augustus toe en met 31oktober 2019, is in de publiekshal van het gemeentehuis een deel van de spectaculaire vondsten te zien.

Share This Story, Choose Your Platform!