Check voor de zekerheid zoveel mogelijk de eigen site of social media van de organisator om de meest up-to-date informatie over een activiteit te zien.

Laden Evenementen

In de raadzaal van het gemeentehuis vindt op vrijdag 22 februari 2019 de 18e editie van het “Het Groowt Ujes Diktee” plaats,  georganiseerd door de bibliotheek in samenwerking met Betsie Timmers en Chris van Haandel.

Ongeveer dertig deelnemers zullen gaan strijden wie het Udens dialect het best kan schrijven, ofwel wie de minste fouten maakt. Dit jaar dagen we de jongeren uit om hun kennis van het Ujese dialect te laten zien.

Bij deelname aan het dictee heb je er veel aan als je de cursus “Ujes Leere” hebt gevolgd.
Deze cursus bestaat uit 4 wekelijkse lessen van 90 minuten en start op maandag 28 januari 2019.
Aanvang 19.00 uur in de bibliotheek aan het Mondriaanplein. Kosten € 30,–

Chris van Haandel zal dan probeere aon oew verstând te brenge hoe ge het Újese dialect dient te schrijven.
De leidraad van de cursus is het boek “Ut Újes , een streektaal mi wèèremte èn gevuul”. Het cursusmateriaal wordt bij de eerste les uitgedeeld.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 21 januari 2019 door het inschrijfformulier op de website in te vullen: http://www.ujesdiktee.nl/inschrijven
Belangstellende Udenaren en niet-Udenaren voor “Het Groowt Ujes Diktee”  kunnen zich ook melden op ujesdiktee@kpnmail.nl of ugr@nobb.nl

Voorafgaand aan het Ujes Diktee,  vanaf  20 januari, verschijnen er  een viertal puzzels in het Udens dialect, waarvan de prijzen op 22 februari ook worden uitgereikt.
Puzzels staan op www.ujesdiktee.nl en www.bibliotheekuden.nl

Share This Story, Choose Your Platform!