Check voor de zekerheid zoveel mogelijk de eigen site of social media van de organisator om de meest up-to-date informatie over een activiteit te zien.

Laden Evenementen

De provincie Noord-Brabant laat in samenwerking met de gemeenten Uden en Mill en Sint Hubert een studie uitvoeren om de problemen en mogelijke oplossingen voor de N264 tussen Uden en Haps inzichtelijk te maken. De huidige verkeersafwikkeling, leefbaarheid en verkeersveiligheid vragen om een toekomstvisie op duurzame oplossingsrichtingen met meer capaciteit op kruispunten dan in de huidige situatie en minder hinder voor met name omwonenden.

Stand van zaken
Het projectteam heeft in de afgelopen weken de knelpunten in beeld gebracht en mogelijke oplossingsrichtingen opgesteld. Deze oplossingsrichtingen zijn vervolgens beoordeeld op onder andere effectiviteit, uitvoerbaarheid, inpasbaarheid en onderlinge samenhang. De verschillende kansrijke oplossingsrichtingen leggen wij graag aan u voor tijdens een inloopavond. Alle reacties en input van de aanwezigen op deze inloopavond worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve plan voor de N264 Uden-Haps.

De inloopavond
De provincie Noord-Brabant organiseert een inloopavond om iedereen de gelegenheid te geven de resultaten te bekijken. Een inloopavond heeft geen vaste agenda: u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Wij presenteren hier de oplossingsrichtingen en u kunt met ons in gesprek gaan hierover.

De inloopavond voor het deeltraject “Uden, Volkel en Odiliapeel”, vindt plaats op donderdag 17 mei 2018 tussen 16.00 uur en 20.00 uur op de gemeentewerf: Hockeyweg 3 te Uden.

Vragen?
Hebt u vragen naar aanleiding van deze uitnodiging? Dan kunt u deze mailen naar N264@brabant.nl of bellen naar de omgevingsmanager Ben Peters via 06-21553099. Graag tot ziens bij de inloopavond op 17 mei!

Namens de provincie Noord-Brabant,

Ben Peters
Omgevingsmanager

Share This Story, Choose Your Platform!