Check voor de zekerheid zoveel mogelijk de eigen site of social media van de organisator om de meest up-to-date informatie over een activiteit te zien.

Laden Evenementen

Mantelzorgers vinden steun en leren van elkaar in maandelijkse ontmoetingen.

Dementie treft niet alleen degene die aan de ziekte lijdt, maar ook de mensen uit hun naaste omgeving. Naast voldoening die het zorgen voor iemand kan geven, is het soms ook een zware inspanning. U kunt zich afvragen of u het wel goed doet, u weet niet goed raad met lastige situaties of mist steun van anderen.

Om steun te vinden bij mensen die in een zelfde situatie zitten, maar ook om zelf steun te geven, is gestart met een ondersteuningsgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie en/of geheugenproblemen. De gespreksgroep voorziet in een grote behoefte.

Iedere eerste dinsdag van de maand komen we bij elkaar bij het PieterBrueghelHuis. Aan deze bijeenkomsten kunnen maximaal 12 personen deelnemen. De avond is vooral bedoeld om ervaringen met elkaar te delen, praktische tips uit te wisselen en te leren van elkaar. Tijdens deze avonden zijn er steeds twee deskundige vrijwilligers aanwezig om de groep te begeleiden. Zij worden ondersteund door de samenwerkingspartners Ketenzorg Dementie, bestaande uit ONS welzijn, Alzheimer Nederland en INDIGO.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Esther de Bie, sociaal werker:
088 – 374 25 25 of 06 – 14342433.

Wilt u altijd vooraf via de mail even laten weten of u aan deze ondersteuningsgroep wilt gaan deelnemen? Dat kan via de mail: esther.debie@ons-welzijn.nl

Share This Story, Choose Your Platform!