I.v.m. het coronavirus kunnen bij de onderstaande activiteiten extra maatregelen gelden. Of  kan besloten worden een activiteit te annuleren. Controleer voor de zekerheid rechtstreeks bij de betreffende organisatie wat de status is van de activiteit.

Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Een stad vol lezers: boeken en bibliotheken in de laat-middeleeuwse stad
Publiekslezing

Donderdag 29 november verzorgen Margriet Hoogvliet en Sabrina Corbellini een lezing in bibliotheek Uden. Zij zijn beiden betrokken bij het onderzoeksproject Cities of Readers (2015-2019), dat met steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De lezing gaat over middeleeuwse steden als “steden van lezers”, over boeken en bibliotheken in de laatmiddeleeuwse stad en over de mogelijkheden voor middeleeuwse burgers religieuze teksten te lezen, kopen en over te schrijven.

Aanleiding voor de lezing is de nieuwe tentoonstelling De Stad als Klooster in het Museum voor Religeuze Kunst (MRK) in Uden. Deze tentoonstelling  behandelt de religieuze leescultuur en kunst in stad en klooster gedurende de late Middeleeuwen.  Uit onderzoek door Cities of Readers , blijkt dat middeleeuwse burgers actieve lezers en schrijvers waren van religieuze teksten. Nog voor de reformatie lazen leken dezelfde spirituele geschriften als kloosterlingen en wisselden ze hun werkzaamheden af met gebed en devotie.

Bibliotheek Uden
Datum: 29 november
Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur
Entree: € 2,50

Share This Story, Choose Your Platform!