Ledenpagina UndT

Extra informatie – alleen voor leden

Algemene Leden Vergaderingen

Jaarverslag 2020
Algemene Ledenvergadering 2020 – uitnodiging
Jaarverslag 2019
Algemene Ledenvergadering 2019

Thema avonden

Eén van de suggesties van leden tijdens de jaarlijkse vergadering was om elkaar wat vaker te ontmoeten. Die suggestie hebben we omgezet in het organiseren van thema-avonden, voor leden met introducés.

voorjaar 2020 – Thema avond “Wonen”

Helaas hebben we door corona de volgende avond – met het thema ‘wonen’ – moeten uitstellen tot het weer mogelijk wordt met een grotere groep bijeen te komen. Zodra het weer verantwoord is komen we hierop terug.

27-11-2019 – Thema avond “Duurzaam in Uden”

De eerste thema-avond “Duurzaam in Uden” was een boeiende avond waarop 4 enthousiaste initiatiefnemers kort hun verhaal deden over “hou Uden schoon”, de Regionale Energie Strategie (RES), het project ‘woonconnect 0413 (over verduurzaming van de wijk Raam) en het PostcodeRoos project.