Check voor de zekerheid zoveel mogelijk de eigen site of social media van de organisator om de meest up-to-date informatie over een activiteit te zien.

Laden Evenementen
De plek waar je bent geboren is van enorm grote invloed op de ontwikkeling van jou als mens en individu. Het land, de cultuur met al zijn gebruiken en gewoontes en het allermeest het gezin, de familie waarin je bent geboren. Zij maken het systeem van waaruit jij hebt leren denken, handelen en om hebt leren gaan met emoties. Naast alle goede dingen die je meegekregen hebt, ligt dat systeem ook ten grondslag aan alle belemmerende patronen waar je in je huidige relaties en werk tegenaan kunt lopen.

Familieopstellingen is een werkvorm binnen het systemisch werk. Een familieopstelling legt de oorzaak bloot van belastende patronen en gedrag. Een familieopstelling werkt op de laag van de ziel, die wel eens wat anders laat zien dan wat je zou verwachten.

Na 11 jaar werkzaam te zijn geweest in het (jongeren)welzijnswerk en nog eens 11 jaar als projectleider en programmamanager binnen het sociaal domein bij de lokale overheid is Mieke nu werkzaam in haar eigen praktijk en opleidingsinstituut voor Systemisch werk en coaching.

Toegang is gratis, maar we horen graag vooraf of je erbij bent. Aanmelden kan hieronder tot uiterlijk 29 juni 12.00 uur via de site van de bibliotheek.

Share This Story, Choose Your Platform!