Op dinsdag 25 april was de Algemene Leden Vergadering. We kwamen bij elkaar in onze nieuwe locatie aan de Nieuwe Markt 3C. Vanwege de hoge energiekosten was het bestuur genoodzaakt het Kantelhuis te verlaten. In overleg met de gemeente hebben we nu een gunstig gelegen, ruime en goed onderhouden nieuwe plek gevonden. Er zijn twee vergaderruimtes, een keukentje en een sanitaire voorziening. Iedereen is er blij mee! 

Een belangrijk thema tijdens de ALV was de positie van Udenaar de Toekomst in de nieuwe gemeente Maashorst. Het standpunt blijft dat we open staan voor samenwerking met de andere dorpen in onze gemeente. Hieraan is door de ALV toegevoegd dat we dit organisch laten ontstaan. Als zich een logisch moment voordoet om intensiever met elkaar samen te werken en deze behoefte blijkt wederzijds, dan gaat Udenaar de Toekomst dat gesprek aan. 

Daarnaast werden enkele administratieve besluiten genomen.