Algemene ledenvergadering

Op 19 april 2023 is de eerste Algemene Leden Vergadering van Uleco.
Graag van tevoren aanmelden voor lidmaatschap. Leden van onze energiecoöperatie zijn van harte welkom.
Plaats: het werkcafé in het gemeentehuis in Uden, aanvang 20:00, inloop vanaf 19:30.

Agenda ALV

Graag van tevoren aanmelden als lid. Leden ontvangen de vergaderstukken vooraf per mail.

 1. Openingwelkom aanwezigen en Wethouder Jeroen van den Heuvel
 2. Mededelingen door de voorzitter
 3. Afscheid Marcel Klösters
 4. Bestuursverkiezing
 5. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Maashorst
 6. Jaarverslag Uleco

  a. Verslag activiteiten afgelopen jaar

  b. Penningmeester

  c. Communicatie

  d. Techniek

 7. Instellen Raad van advies
 8. Vaststellen Huishoudelijk Reglement