Bestuurswisseling bij coöperatie UdenaardeToekomst.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdagavond j.l. heeft de coöperatie UdenaardeToekomst afscheid genomen van drie bestuursleden van het eerste uur. 

 Jos Wijdeven is vanaf de start in 2012 onze penningmeester geweest. Hij was coördinator van allerlei mooie initiatieven en betrokken bij de eerste burgertop g1000 in 2014, en projecten als Samsam en de sociale kaart. 

Rob Lommerse was onze filosoof en meedenker over projecten als transitie &transformatie van gebouwen en gebouwde omgeving, sociale ondernemingen en energie van Udense bodem. 

Tenslotte Marcel Klösters hij was niet alleen bestuurslid van UndT maar ook voorzitter van de stichting Udenfonds. 

Later op de avond zouden we aandacht geven aan deze kanjers.

Gelukkig konden we deze avond onze leden weer fysiek ontmoeten in het conferentiecentrum De Loods in Volkel en was er voor enkele deelnemers ook nog de gelegenheid zich voor de vergadering online aan te melden.

Bij de opening van de bijeenkomst werd door voorzitter Karen Thuis een korte uitleg gegeven van het programma voor deze avond. Voor de pauze het officieel gedeelte. De leden gaven hun goedkeuring aan het jaarverslag 2021 alsmede de jaarrekening en de begroting voor 2022. De bestuurssamenstelling met de nieuwe penningmeester Gerard Schönfeld en nieuwkomer Roxanne  Oude Alink voor de initiatievencoordinatie werd onder applaus officieel benoemd. Hierna een korte uiteenzetting van de nieuwe wet WBTR en het huishoudelijk reglement.

Na de pauze werd aan de leden voorgelegd hoe nu verder met UdenaardeToekomst. Een interactieve sessie waarbij veel werd op gehaald over de organisatie in de toekomst, de vindbaarheid/bereikbaarheid en communicatie van de coöperatie en ook enkele open vragen aan de deelnemers voor de tips en tops. Gelukkig werd door alle deelnemers zeer enthousiast meegedacht over nieuwe koers voor UndT in de nieuwe Maashorst gemeente. Wat zijn de mogelijkheden voor een gemeentebrede loketfunctie voor participatiezaken?

Het dankwoord aan Jos en Rob was zeker ook bedoeld voor Marcel Klösters, die deze avond helaas niet aanwezig kon zijn. Aan alle drie de aftredende bestuursleden werd het allereerste erelidmaatschap van de coöperatie toegekend, natuurlijk gepaard gaande met de overhandiging van een mooie bos bloemen en een blijvende herinnering in de vorm van een replica van het UndT boompje met de 5 G’,staande voor een gezamenlijke visie op een toekomst van een nog gezondere, groenere, gastvrijere en gezelligere gemeenschap.

De avond werd afgerond met een ludiek intermezzo van Alex van der Heijden voor de aftredende bestuursleden en door hem afgesloten met de waardevolle boodschap aan de aanwezigen ‘niet kwekken maar doen’.

Bedankt voor het mooie werk dat jullie de afgelopen jaren hebben verricht en succes voor Gerard en Roxanne voor deze nieuwe uitdaging als penningmeester en initiatieven coördinator.