Kunstmakers & creatievelingen gezocht …….

Wie vindt het leuk om aan dit burgerinitiatief mee te werken?
Tijdens dit kunstproject willen een aantal inwoners in de Kruisherenkapel rond kerst een statement maken voor meer tolerantie.
Alle inwoners uit de gemeente Maashorst kunnen meedoen!
Als je mee doet krijg je een doos waar op de dichte onderkant je kijk op vrede geplaatst kan worden en in de lege binnenkant een kijkdoos gemaakt kan worden.
Beeld; samen bouwen we aan vrede.
Doe je (belangeloos)mee?

Aanmelden bij: Alex.vanderHeijden@ons-welzijn.nl