De weg naar verandering in onze samenleving loopt via die van wetten en regels, van de politiek. Dichterbij huis, de inrichting van onze eigen leefomgeving, komt tot stand of wordt onderhouden via onze lokale democratie. Ook in de nieuwe gemeente Maashorst. Na genoeg alle politieke partijen binnen onze gemeente besteden er in hun partij-programma’s veel aandacht aan dit vooral met de inwoners samen te doen.

Willen weten wat er leeft moet niet een keer in de vier jaar aan de orde komen, maar een goed participatie-proces zou in de uitvoering ook moeten zorgen voor de interactie tussen gemeente en haar inwoners.

Wij willen graag meewerken/denken aan de vormgeving van een participatieve gemeente. O.a. heeft UdenaardeToekomst, via de werkgroep ‘ Demos’ verkennende gesprekken gevoerd met de participatie-adviseurs van de nieuwe gemeente. Hoe zorgen we ervoor dat de samenwerking tussen samenleving en gemeente zodanig wordt georganiseerd dat er nog alle ruimte voor vragen over het particpatie-proces en het gesprek daarover open blijft? 

Meedenkers kunnen zich te alle tijden aanmelden bij Demos via info@udenaardetoekomst.nl