De afgelopen jaren is een duidelijke verandering in ons landschap ontstaan door de komst van windmolens, zonneparken, datacenters, distributieparken, veranderingen in de landbouw en toename van woonwijken. In de toekomst gaat het landschap nog meer veranderen. Vanuit het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s en elke regio heeft haar eigen opgave om te verduurzamen.
Ook de gemeente Maashorst heeft haar opgave. In onze gemeente wordt hoofdzakelijk ingezet op het opwekken van duurzame zonne-energie. Er wordt fors ingezet op een toename van het aantal zonnepanelen op huizen en gebouwen. Daarnaast zal er ook een toename zijn van aantal zonnevelden in het landschap.

Solarpark de Kwekerij heeft in de gemeente Bronckhorst een multifunctioneel zonnepark (MFZ) gerealiseerd. Sinds de opening op 3 juni 2017 wordt groene stroom opgewekt, natuur
ontwikkeld, groeit de biodiversiteit en wordt er gerecreëerd.
Om te ervaren hoe zo’n MFZ kan bijdragen aan de lokale energietransitie en hoe het past in de leefomgeving, organiseert Uleco op 8 juni a.s. een excursie naar solarpark de Kwekerij in
Hengelo.

Heb je interesse om samen met ons het park te verkennen, dan kun je je voor 1 juni a.s. aanmelden door een e-mail te sturen naar excursie@uleco-energie.nl onder vermelding van naam, emailadres en telefoonnummer. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Agenda

Tijd           Activiteit
08:30 uur  Verzamelen aan de Nieuwe Markt
08:45 uur  Vertrek met de bus
10:00 uur  Aankomst in Hengelo (Gld.)
10:15 uur  Ontvangst Erik Mol, beleidsmedewerker Duurzaamheid/Energie gemeente Bronckhorst
10:25 uur  Een woord van de wethouder Jeroen van den Heuvel
10:30 uur  Rondleiding de Kwekerij
11:45 uur  Verzamelen eerste indrukken en Vragen en Antwoorden
12:15 uur  Einde programma
13:30 uur  Aankomst in Uden