Op woensdag15 november hebben FAAM Fysiotherapie, MISSIE Maashorst, Ons Welzijn Maashorst, MuzeRijk én veel enthousiaste vrijwilligers, weer heel veel Udense senioren onderzocht op hun geestelijke en lichamelijke fitheid.

Na afloop van deze testen spraken ze met de geteste personen over wat er eventueel aan hun gezondheid te verbeteren valt en waar ze met hun eventuele problemen terecht kunnen. Op deze zeer geslaagde dag waren er ook presentaties door de organisatoren en diëtiste Ria van Dijk. Ook stonden er diverse kraampjes met informatie van de betrokkenen.

De goed verzorgde, gratis gezonde lunch voor alle deelnemers van MuzeRijks Faameuze Senioren Fitheidsdag werd mede mogelijk gemaakt door MuzeRijk en het Maashorstfonds (v/h Udenfonds).

auteur en foto: Gert de Goede