Jos Wijdeven

Roxanne Oude Alink

Onze initiatievencoördinator van het eerste uur – Jos Wijdeven – heeft helaas besloten te stoppen met een deel van zijn activiteiten voor Udenaar de Toekomst. Jarenlang was hij het eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers en onze initiatiefbegeleiders. Mede dankzij hem zijn er bij vele initiatieven fraaie resultaten behaald en wij zijn hem dan ook zeer dankbaar. Gelukkig hebben we in Roxanne Oude Alink een goede opvolger gevonden! Zij neemt m.i.v. 1-1-2022 zijn rol als coördinator over. 

Voor een eerste kennismaking ging zij in gesprek met een aantal begeleiders tijdens een lunchbijeenkomst in het Handelshuys. Naast kennismaken werden ook ervaringen uitgewisseld en bespraken de aanwezigen mogelijke aanpassingen aan de werkwijze. Waarbij de essentie uiteraard overeind blijft; initiatiefnemers kunnen zich met een idee altijd bij UndT melden en krijgen hulp en/of een vaste contactpersoon waar ze steeds op terug kunnen vallen. Een aantal initiatiefbegeleiders kon helaas niet aanwezig zijn, maar ook met hen zal Roxanne op korte termijn kennismaken. Als spin in het web krijgt zij ook te maken met veel van onze partners en daarom stelt zij zich hier ook graag aan jullie voor:

Wie ben ik?

Ik ben Roxanne Oude Alink, 28 jaar en ik woon samen met mijn vriend Niels op de Ringbaan Noord, net achter de voormalige groenteboer Wijdeven. We komen uit Zuid Limburg, maar hebben het al 5 jaar erg naar onze zin in Uden. Ik ben zelfstandige in de participatiewereld en ik begeleid overheden en bedrijven om de omgeving te betrekken bij uiteenlopende projecten: van energietransitie tot herinrichting van straten tot nieuwbouwprojecten. Ik krijg er energie van om andere mensen in hun kracht te zetten en te zien hoe zij onder mijn begeleiding mooie dingen voor hun buurt voor elkaar krijgen. Daarom ben ik in mijn vrije tijd ook actief als vrijwilliger: ik ben lid van klankbordgroep Bogerd-Vijfhuis, ik heb geholpen met de buurttuin bij De Nieuwe Pit en ik heb kerstverlichting en bloembollen voor onze buurt geregeld. Gezellig, fleurig en leuk om te doen!

Wat zijn mijn ideeën?

Eén van de 5 G’s van Udenaar de Toekomst is Gezamenlijk. Het is dan ook mijn ambitie om de initiatieven zo veel mogelijk samen met de initiatiefbegeleiders te ondersteunen. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar aanvullen. Ik vind het een eer om de nieuwe initiatievencoördinator te worden en ben Jos Wijdeven erg dankbaar voor al zijn werk in de voorbije jaren. Ik ga heel graag de komende jaren mijn best doen om de initiatieven van Udenaar de Toekomst te behouden, uit te breiden en in een goed daglicht te zetten. Ik heb er zin in!