Het speelplein van Kindcentrum De Vlonder is hoognodig aan vervanging toe. Met trots delen kinderen en team het droomplan voor hun speelplein. Het geheel verharde en kale speelplein wordt omgevormd tot een groen plein waar volop ruimte is voor sport-spel, natuur-beleven en chill-challenge. Ook buiten openingstijden is het plein toegankelijk voor alle kinderen uit de buurt. 

Eind februari 2021 start de aanleg van de basis van het plan. Dat is mogelijk door inleg van eigen middelen, bijdrage van Udenfonds, gemeente Uden en Prins Bernardfonds. Waarvoor dank! Maar er is nog meer nodig om het volledige plan te realiseren. Denk aan helpende handen van ouders of buurtgenoten en ook extra bijdragen. Kinderen van De Vlonder zijn daarvoor al volop en enthousiast bezig met allerhande zelfbedachte acties in de buurt. 

Helpt u ook mee om het droomplan op De Vlonder mogelijk te maken?

Kijk hier voor alle informatie.