Bij dementie raak je tijdens het hele proces langzaam maar zeker je naaste kwijt. Er is minder contact, minder wederkerigheid en een compleet ander toekomstperspectief. Beetje bij beetje moet je afscheid nemen van de persoon die je zo lang hebt gekend. Je verliest je naaste, terwijl deze nog leeft. Mantelzorgers en mensen met dementie komen daardoor in een rouwproces. Vaak zelfs zonder dat ze dat beseffen. Het rouwproces loopt hier vaak moeilijker omdat er, anders dan na verlies door de dood, geen duidelijk ‘verliesmoment’ is. Bij de verwerking lopen naasten van mensen met dementie ook steeds achter de feiten aan. Op het moment dat ze het ene verlies, bijvoorbeeld dat de persoon met dementie niet meer van huis wil, hebben geaccepteerd, dient het volgende zich aan. Het bespreekbaar maken van dit rouwproces en het uiteindelijke afscheid kunnen confronterend zijn. Maar het is wel heel belangrijk hierbij stil te staan. Immers door mantelzorgers en mensen met dementie bewust te maken van hun rouw, kunnen ze zich aanpassen aan de veranderde situatie

Tineke van Asseldonk, gespecialiseerd in rouw- en verliesverwerking informeert u op Dinsdag 17 oktober in het Alzheimer Café wat u tegen kunt komen en hoe hiermee om te gaan; waarna er nog volop ruimte is tot het stellen van vragen en om met elkaar in gesprek te gaan.

Het café is in Eigen Herd Rooijsestraat 32 in Uden. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525