Op donderdag 23 mei a.s. houden wij onze Algemene Ledenvergadering.

We nodigen jullie dan ook van harte uit op onze locatie Kantelhuis 3c

Nieuwe Markt 3c Uden (zij-ingang doorlopen na klankkelder)

De inloop v.a. 19.30 uur, start 19.45 uur.

De agenda volgt z.s.m. via de mail.