Stichting Wild van Maashorstwol heeft als doel het gebruik van schapenwol te promoten.
Momenteel bestaat het bestuur van de stichting uit een voorzitter en een penningmeester.
We hebben een groep van enthousiaste vrijwilligers die allemaal “iets” met wol hebben.
Samen met de vrijwilligers draaien we de workshops in de schaapskooi van Landgoed Nabbegat,  De workshops op locatie, in Nederland en België en alle voorbereidingen voor de workshops worden door de twee bestuurleden gedaan.

We zoeken nu een nieuw bestuur.

We hopen dat we voldoende bestuursleden kunnen aantrekken zodat de taken die nu bij de penningmeester behoren beter verdeeld kunnen worden.
Daarom willen we graag zes bestuursleden in de toekomstige situatie namelijk;

Voorzitter, penningmeester, secretaris en
p.r. functionaris
website beheerder, planner van de activiteiten

We hopen dat we voldoende uitgelegd hebben over stichting Wild van Maashorstwol, voor meer informatie verwijzen we naar onze website, www.wildvanmaashorstwol.nl

Zijn er nog vragen dan horen we dit graag.