Huub Buijssen met “Het hart wordt niet dement”
in het Alzheimer Café – tips voor omgaan met dementie 

Op Dinsdag 19 december is Huub Buijssen gastspreker in het Alzheimer Café Uden-Veghel.

Buijssen is psychogerontoloog en schreef achtenveertig boeken, waaronder zes over dementie. Tijdens deze avond zal zijn laatste boek centraal staan: ‘Het hart wordt niet dementHelpen zonder jezelf te verliezen’. Buijssen wiens beide ouders dementie kregen, zal laten zien dat niet alles verloren gaat bij dementie maar dat belangrijke menselijke eigenschappen, zoals gevoelens en verlangens, behouden blijven. Op bevlogen wijze zal hij aan de hand van eigen ervaringen met zijn ouders duidelijk maken dat kennis van wat niet verloren gaat, de sleutel vormt voor het behoud van contact en een prettige omgang.  Tevens zal Buijssen op deze avond aandacht schenken aan de gevoelens en worstelingen van de naasten en hoe deze kunnen helpen zonder zichzelf te verliezen.

Het café is in Eigen Herd Rooijsestraat 32 in Uden. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij.  

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525