Alweer een aantal jaren geleden heeft Dim Boonstoppel het initiatief genomen om met UdenEnergiek een aanzet te geven tot duurzame zonne-energie-opwekking in Uden.
Dit heeft geresulteerd in een PostCodeRoos project binnen Uden Energiek.
Voor zo’n 2/3 van de beschikbare oppervlakte aan zonnepanelen werden schriftelijke en vrijblijvende intenties tot deelname afgegeven. Het leek de goede kant op te gaan en er kon aan realisatie gedacht worden.

Echter, begin dit jaar is gebleken dat een en ander toch niet zo gemakkelijk was.
De regering heeft besloten om de fiscale PostCodeRoos regeling m.i.v. 2021 te vervangen door een subsidieregeling. De complexiteit van de huidige PostCodeRoos vervalt hiermee, en zo ook de informatieve taak van UdenEnergiek en partner Postcodestroom hierin.
Bestaande, maar ook nieuwe coöperaties wordt het gemakkelijker gemaakt, waarbij Dim Boonstoppel zich voor kan stellen dat er door geïnteresseerden eerder aansluiting gezocht wordt bij een Udense Energiecoöperatie.

Het tweede “struikelblok” om tot realisatie komen was de onzekerheid die de agrarische sector boven het hoofd hangt. Het project was gepland op het dak van het agrarische bedrijf van de familie Wijdeven aan de Lageburchtweg. Evenals alle andere agrarische bedrijven kunnen ook zij op dit moment niet de zekerheid bieden van een langdurig huurcontract voor de realisatie van een ‘zonnedak”. De landbouwsector wordt op dit moment dusdanig gereorganiseerd dat zelfs voor een energie-neutraal en duurzaam geleid bedrijf als dat van de familie Wijdeven de toekomst onzeker is.

Deze zaken hebben hem doen besluiten om het lopende PostCodeRoos project via Uden Energiek geen doorgang te laten vinden. Dat gaat hem aan het hart en hij hoopt dat belangstellenden toch hun duurzame energieplannen vorm gaan geven. Voor henzelf, maar ook om Uden “met concrete stappen te verduurzamen”.

Coöperatief zonne-energie opwekken en daarvoor binnen een Postcoderoos via een coöperatie als deelnemer subsidie ontvangen kan dus nog steeds. Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden bij ULECO.