Het Udenfonds heeft in 2020 ruim 60 initiatieven van inwoners uit de gemeente Uden kunnen ondersteunen met een finacieele bijdrage.

Dit ondanks dat een aantal geplande activiteiten door de corona maatregelen geen doorgang hebben kunnen vinden.

Ruim 300 vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet en ruim 5000 inwoners uit de gemeente Uden hebben deelgenomen aan vooral initiatieven die te maken hadden met de gevolgen van de corona in onze zwaar getroffen gemeente.

Onder het motto samen sterk zijn er mooie initiatieven ontstaan in de diverse wijken en buurten voor extra aandacht voor de eenzamen en mensen die extra hulp nodig hadden.