Op dit moment wordt een plan uitgewerkt om in de nabije toekomst te kunnen deelnemen in lokaal eigenaarschap van energieopwekking om “nul-op de meter” te realiseren. De bedoeling is dat deelname voor iedereen laagdrempelig is, zodat ook burgers met lage inkomens kunnen meedoen.

Ook wordt er op dit moment een onderzoek gedaan om te kijken welke burgers en ondernemers potentieel bereid zijn om deel te nemen in lokaal eigenaarschap van lokaal opgewekte energie.

Inmiddels hebben wij contact met de gemeente Maashorst en met financiers en banken om dit plan uit te werken tot een definitief plan. Met een aantal projectontwikkelaars op het gebied van energieopwekking hebben wij contact gehad.
Deze zijn in principe bereid om conform de voorwaarden en kwaliteitseisen van de gemeente Maashorst en ULECO te werken.

ULECO wil graag bovenstaande activiteiten goed en in definitieve afspraken kunnen vastleggen.
De verwachting is dat dit in de loop van dit najaar tot stand zal komen.
Op het moment dat deze plannen definitief zijn, willen wij een gezamenlijke bijeenkomst houden.
We willen u dan uitgebreid informeren en met alle belanghebbenden bepalen welke vervolgstappen er gezet kunnen worden om de plannen en de uitvoering daarvan te
realiseren.

Iedereen die op dit moment een handje wil helpen of aanvullende ideeën heeft is natuurlijk van harte welkom.
We houden u in ieder geval op de hoogte.

Met vriendelijke groeten
Het team van Uleco