Intiatiefnemer Herman Hermans is heel blij met de bijdrage uit het Udenfonds voor de vernieuwing van de Jeu de Boulesbaan in Volkel.

Hij roemt de snelle en soepele gang van zaken bij het Udenfonds. Na een briefje aan het Kantelhuis, Markt 147 Uden  stond de aangevraagde bijdrage binnen veertien dagen op de rekening van de KBO Volkel en kan er dit voorjaar nog gestart worden met de renovatie en uitbreiding met een extra baan.

Jeu de boules baan  Volkel.

Volkel heeft sinds 2014 een Jeu de Boules baan naast ontmoetingscentrum “De Schakel”. Een groot succes met in de afgelopen zomer meer dan 30 deelnemers per week. Deze baan is gelegen op een prachtige plek met zicht op het Schakelplein in de schaduw onder oude bomen.

Echter door de toegenomen belangstelling is deze te klein geworden; er is per ronde slechts plaats voor 12 deelnemers. Na een bezoek aan deze baan door wethouder van Lankvelt heeft de gemeente toestemming verleend voor uitbreiding. Hij kwam tevens met het advies om voor een financiële bijdrage het Udenfonds in te schakelen. De plannen en financiering van de extra baan zijn rond en binnenkort wordt gestart met het verplaatsen van het meubilair en aanleg van een extra baan.

Iedereen uit Volkel is welkom voor een potje petanque vanaf dit voorjaar dankzij de initiatiefnemers en het Udenfonds.