Burgerinitiatief VOLK op volle kracht vooruit

Corona neemt in onze samenleving een grote plaats in. Desondanks weten we als burgerinitiatief de vaart er in te houden. Alle mogelijke betrokkenen hebben we in beeld gebracht en gesproken. In het tweewekelijks overleg met de gemeente Uden werken we bijzonder goed samen en de coöperatie VOLK is in oprichting. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie starten met een participatietraject voor alle Volkelse inwoners en overige betrokkenen en komt er gestaag zicht op een succesvol herbestemd kerkgebouw in een bruisend dorpshart voor jong en oud.


Volg de ontwikkelingen op Facebook van VOLK en binnenkort ook via Volkel.nl.