Gisteren hebben we afscheid genomen van Mirande Heffels tijdens een bijzondere herdenkingsbijeenkomst in Nijmegen, waar zij sinds 2 jaar griffier was.

Mirande is 31 januari op 50 jarige leeftijd overleden. Zij was oud-griffier in Uden en initieerde het breed betrekken van inwoners bij de visie 2020. Ook was zij mede-initiatiefneemster van de succesvolle G1000 Uden. Haar inspirerende bijdragen en warme persoonlijkheid hebben de basis gelegd voor Udenaar de Toekomst.