Nieuwe website+logo UdenaardeToekomst

Om een nieuwe impuls te geven aan de doorstart van UdenaardeToekomst is er een nieuwe website ontwikkeld. Door de technische ondersteuning van John Kuijpers werd het, voor onze jongelingen Ivo van Lemmen en Lisa van Oort, mogelijk op een zeer creatieve manier de website een nieuw gezicht te geven.

Vanaf eind januari 2018 zijn onze nieuwtjes, ideeën van initiatiefrijke inwoners, nieuwe en bestaande projecten, alsmede een beschrijving van wie we zijn en een korte introductie van het Udenfonds zichtbaar op deze nieuwe website.

Via www. udenaardetoekomst.nl gaan wij u dus direct op de hoogte houden met al het nieuws op het gebied van burgerparticipatie activiteiten in Uden.Ook maandelijkse publicatie “Samen komen we verder” in de Mooi Uden Krant zal elke maand op onze nieuws pagina worden getoond.