De stichting Udenfonds – een initiatief van Udenaar de Toekomst – is in februari 2018 opgericht met als doel het daar waar nodig financieel ondersteunen van inwonerinitiatieven. Mede dankzij een bijdrage uit het Udenfonds hebben vele relevante en creatieve initiatieven zich in 2018 kunnen ontwikkelen in Uden, Volkel en Odiliapeel .

Het bestuur van de Stichting Udenfonds is er in geslaagd om in 2018 € 54.000,- aan middelen te verwerven, gedeeltelijk via de Gemeente Uden maar ook van andere partijen zoals NLDoet, Powerpeers en particuliere giften.

Bij het Udenfonds zijn in 2018 57 aanvragen voor een geldelijke bijdrage binnengekomen; daarvan zijn er 55 gehonoreerd. In totaal is er in 2018 voor € 46.000,- aan financiële middelen verstrekt.

Mooie voorbeelden hiervan zijn:

De hoftuintjes van de Herman Linnebankhof
De buurttuin in Odiliapeel
Muzikaal diner in Volkel
Stichting goeie reis :vakanties voor ouderen en mensen met een beperking
Kinderspeeltuin de Wiebert rolstoel vriendelijk
Inrichting van de nieuwe Solidariteits  werkplaats
Muzemobiel. Dagelijks vervoer in de Bitswijk
Tijdelijke ruimte voor de Balans
Opstartkosten voor Uden Energiek
Struikelstenen in Uden
Alledaags geluk: o.a. de gelukskalender
Inrichting keuken Gewoon Goed
Etc.

Het jaar 2018 is afgesloten met een batig saldo en voor 2019 zijn inmiddels diverse toezeggingen binnen zodat de continuïteit van het Udenfonds gewaarborgd is.

Ook voor 2019 kunt U verzoeken voor ondersteuning indienen via

www.udenfonds.nl

maar ook tijdens de inloopochtenden elke laatste vrijdag van de maand in het Kantelhuis, markt 147 Uden bent U van harte welkom om Uw aanvraag toe te lichten.