Zaterdag 9 februari was het dan zover. De bewoners van de straat Schelling in Uden-Zuid kregen het zeer gewenste groen in de straat.

Het begon met een vraag van een bewoner aan de gemeente Uden of er niet wat beplanting in hun straat geplant kon worden. Aangezien er in de straat alleen wat beplanting in de voortuinen stond was de gemeente erg bereid om hier in mee te denken.

Na intern overleg kwam hier een plan uitrollen wat voorgelegd werd aan de bewoners. Vanwege verkeersveiligheid, parkeermogelijkheden en kabels, leidingen en rioleringen was er in de grond niet veel plaats voor beplanting. Dus kwam er een voorstel om een groene haag te planten op grond van de bewoners. In dit voorstel zou dan wel een beroep worden gedaan op de bewoners om mee te helpen met het inplanten.

De bewoners omarmden dit plan. Nadat de gemeente Uden de plantvakken had voorbereid konden de bewoners samen met enkele medewerkers van de buitendienst de beplanting erin zetten.
Door de grote betrokkenheid en hulp van de bewoners was dit inplanten een groot succes en ziet de straat er veel aantrekkelijker uit.