AED in wijk Hoenderbos III
Cindy van Mil en Danny Braks uit de wijk Hoenderbos III werden door vragen van buurtbewoners er zich van bewust dat er in deze grote wijk geen AED beschikbaar is. Je overlevingskans is het grootste wanneer binnen 6 minuten de juiste hulp is gestart. En daarom is het zo belangrijk dat er een AED in je omgeving te vinden is. Er werd een actie opgestart “Hoenderbos III heeft een eigen AED nodig, zo redden we levens”. Binnen enkele weken werd het benodigde streefbedrag door de wijkbewoners met vrijwillige bijdragen gedoneerd. Een voorbeeld voor andere wijken? Om zoveel mogelijk mensen op te leiden worden er regelmatig cursussen gegeven door de stichting Uden Hartveilig.

Onmiddellijk handelen is van levensbelang
Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Een reanimatie opstarten binnen 6 minuten is van cruciaal belang!  Een ambulance is niet altijd op tijd bij een slachtoffer. Dus zijn er meer AED’s in woonwijken nodig, want wist je dat 70% van de reanimaties thuis plaats vindt? Een burgerhulpverlener die snel kan starten met een reanimatie kan dus levens redden!

De volgende wijk in een reeks in Uden waar een AED gaat komen!!
Kijk voor meer informatie www.udenhartveilig.nl of www.buurtaed.nl of mail stichtingudenhartveilig@gmail.com