Er zijn in Uden gelukkig een aantal inwoners dat zich zeer actief inzet om Uden schoner en aantrekkelijker te maken. Veelal de taak van de gemeente zullen vele van u zeggen, maar dit neemt niet weg dat er zeker ook van de inwoners iets gevraagd kan worden. De landelijke Opschoondag is een voorbeeld waar een groot aantal inwoners zich intensief bezighoudt met de strijd tegen het zwerfafval. Maar het aantrekkelijk houden van de leefomgeving is ook op andere dagen van het jaar van belang. Jeanne van Delst initiatiefnemer van Hou Uden Schoon en lid van het gebiedsplatform Centrum maakt regelmatig een rondje centrum om “verontreinigingen” te signaleren of daadwerkelijk te bestrijden. Meedoen en denken met het opknappen van de Marktstraat is een actueel project waarbij Jeanne zich ook laat horen. Een recent bericht van “Hou Uden Schoon” het burgerinitiatief opgestart door Jeanne zie je op bovenstaande foto is een voorbeeld van “voor en na” dat op haar initiatief werd verbeterd.
Nog een voorbeeld van eigen initiatief is de actie van Dorlinda van der Cammen die regelmatig het zwerfafval bestrijdt.. zie ook  of kijk hier