Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt en waarschijnlijk heeft u al voorbereidingen getroffen voor de komende editie van zaterdag 28 september a.s. Dit jaar zal Burendag ook het startsein worden van een initiatief dat enkele maanden geleden uit het niets ontstond maar plotseling zóveel draagvlak krijgt van bewoners uit Uden, Volkel en Odiliapeel, dat we u graag op de hoogte willen brengen.

Eenzaamheid
De themaweek ‘oog-voor-elkaar’ gaat namelijk over eenzaamheid. Eenzaamheid bestaat niet alleen onder alle lagen van de bevolking, jong-oud en in alle sociale klassen en levensstijlen; eenzaamheid neemt een steeds groter aandeel in onze maatschappij en kent vele oorzaken. Het is tevens een lastig onderwerp om bespreekbaar te maken. Terwijl het begin van een oplossing vaak in de meest eenvoudige vorm van communicatie te vinden is: gewoon een praatje maken met elkaar, bij elkaar op de koffie, een helpende hand bieden, een luisterend oor. 
En eigenlijk raakt dit de kern van de Burendag.

Aanleiding
De aanleiding tot deze themaweek begon met een samenwerking tussen de ouderen van Sint Jan en de jongeren van Compass in het Join-Us programma (dit is een landelijk programma voor jongeren die het moeilijk vinden om vrienden te maken). Het idee ontstond om met elkaar een dag(deel) te organiseren en elkaar te ontmoeten in een gezellige setting. Tegelijkertijd werd er bij de gemeente en ketenpartners een ontwikkeling in gang gezet om ‘eenzaamheidsbestrijding’ vast te leggen in een officieel document. Tenslotte zijn sociale contacten bijzonder waardevol maar is soms ook ondersteuning nodig van professionele organisaties, waarbij een plan van aanpak onontbeerlijk is.
 De combinatie van het bestuurlijke en de vertaling naar de praktijk leek ons een goede manier om dit lastige thema in de gemeente Uden een breder draagvlak te geven.

Samen
En zo dachten we: “ wat als er meer deelnemers meedoen voor een beter resultaat? Dan krijgen we misschien een breder platform, meer media aandacht, meer oog voor elkaar”. 
In korte tijd is dit idee uitgegroeid tot een samenwerking met ruim 35 andere verenigingen, stichtingen, wijk- en straat bewoners, sportclubs uit Uden, Volkel en Odiliapeel. En de lijst wordt alsmaar langer.

Wat vragen wij van u?
 Niets extra’s in ieder geval. Ga vooral door met de organisatie van een gezellige burendag. Wij vonden het belangrijk u op de hoogte te brengen van de themaweek oog-voor-elkaar, die dus start op zaterdag 28 september met Burendag en eindigt op woensdag 2 oktober met een startmanifestatie.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen aan ons of wilt u met uw buurt aandacht besteden over dit thema dan kan dat via onderstaande mailadressen. Wij zullen u in ieder geval met regelmaat op de hoogte houden van de ontwikkelingen over deze thema-week.

met vriendelijke groet
René Jetten                         Anton van Donzel

r.jetten@jetten.nl               antonvandonzel@home.nl