Afgelopen donderdag was er de primeur, de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie UdenaardeToekomst. In de presentatie ruimte van de vernieuwde bibliotheek in Uden gaf onze voorzitter Karin Thuis een korte presentatie over de activiteiten van UndT, met een terugblik 2018 en vooruitblik 2019. Daarna gaf Rob Lommerse de aanwezigen een inkijkje op enkele burgerparticipatie activiteiten die o.a. betrekking hadden op de voorgenomen fusie Uden/Landerd alsmede het recent tot stand gekomen klimaatpanel.