HELP! is laagdrempelig en is er voor mensen in acute geldnood door persoonlijke (familie)omstandigheden of het niet op tijd ontvangen van financiële middelen van (uitkerings)instanties.

‘Zal ik voor het eerst in drie weken weer eens iets lekkers kopen voor mijn kinderen of toch maar een deel van mijn huurachterstand inlopen?’ Of: ‘Eigenlijk heeft m’n dochter een nieuwe winterjas nodig, maar de schoenen van m’n zoon zijn helemaal versleten!’

Het is best pijnlijk te constateren, maar deze dilemma’s zijn voor een groot aantal Nederlanders dagelijkse realiteit.
En natuurlijk zijn er regelingen zoals bijzondere bijstand, aanvullende inkomensondersteuning, huursubsidie en kwijtschelding. Toch zijn er altijd situaties waardoor mensen tussen ‘wal en schip vallen’. Met mogelijke ellendige gevolgen als het afsluiten van gas, licht en/of water en zelfs huisuitzetting.

Steun ons met uw financiële bijdrage!
HELP! Interkerkelijk Noodfonds Uden heeft zichzelf tot doel gesteld om vanuit het oogpunt van naastenliefde deze mensen in nood bij te staan. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk verstrekken van leefgeld voor bijvoorbeeld (gezond) voedsel, ondersteuning bij onverwachte financiële uitgaven (kapotte wasmachine) en bijstand bij urgente uitgaven voor persoonlijke hulpmiddelen die niet vergoed worden (bril, gebit, rollator).
Naast financiële ondersteuning biedt HELP! indien mogelijk begeleiding om te voorkomen dat mensen bij herhaling in de problemen komen. Ook dient de ontvangende partij altijd openheid van financiële zaken te geven.

Niet alleen voor mensen in de bijstand
HELP! is laagdrempelig en is er voor mensen in acute geldnood door persoonlijke (familie)omstandigheden of het niet op tijd ontvangen van financiële middelen van (uitkerings)

instanties. Dat kunnen mensen in de bijstand zijn, maar ook mensen die verplichtingen zijn aangegaan waaraan ze – door een plotseling veranderd toekomstperspectief – niet meer kunnen voldoen.

Iedere euro is welkom!
HELP! Interkerkelijk Noodfonds Uden is een initiatief van de Samen op Weg kerk, Christelijke Gemeente de Levensboom en de St. Petrusparochie. De initiatiefnemers benadrukken dat ze door het geloof een gemeenschappelijk doel hebben in de armoedebestrijding.
De hulp wordt geboden zonder onderscheid naar sekse, ras, afkomst, geaardheid of godsdienst.

Mensen aan de onderkant van de samenleving aan hun lot overlaten of helpt u HELP! helpen?

Goed contact met gemeente en maatschappelijk veld
HELP! werkt samen met de gemeente Uden en maatschappelijke instanties die zich met deze problematiek in Uden bezighouden. Zij verwijzen mensen die onze hulp nodig hebben naar ons door en omgekeerd kunnen wij van hun diensten gebruik maken om mensen goed te begeleiden. Mensen in nood kunnen ook direct bij ons aankloppen, waarna wij de screening starten via de begeleidende instanties.

Laat uw hart spreken en help!
Helpt u HELP! helpen? Om mensen in nood te kunnen helpen, heeft HELP! natuurlijk financiële middelen nodig. Die verkrijgen wij voor een deel uit bijdragen van de aangesloten kerken, charitatieve organisaties c.q. fondsen, maar ook financiële ondersteuning van particulieren, bedrijven en andersoortige organisaties is noodzakelijk.

Eenmalig of structureel:
uw bijdrage is altijd welkom!
Vindt u dat we mensen aan de onderkant van onze samenleving niet in de kou mogen laten staan? Help dan HELP! met helpen!
Dat kan met een eenmalige donatie op IBAN NL 54 RABO 0323986358 t.n.v. HELP! Interkerkelijk Noodfonds Uden.

Of wilt u een structurele bijdrage leveren? Financieel of anderszins?
Stuur dan een mailtje naar noodfondsuden@gmail.com.