Het meedenken zit er bij deze leerlingen van kindcentrum Kidion uit Volkel en IKC Raam uit Uden al vroeg in. Zij zijn allen lid van de leerlingenraad en kunnen – ook namens hun groep – meedenken over ideeën voor hun school. In juni zijn zij bij elkaar op bezoek geweest om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Udenaar de Toekomst was hierbij te gast.

Mooie resultaten
Beide leerlingenraden kunnen mooie voorbeelden noemen van bereikte resultaten. IKC Raam vertelt bijv. over het organiseren van een open podium, een creatieve wedstrijd, goaltjes op het speelveld en statafels in de klas om af en toe staand te kunnen werken.
De Vlieger heeft o.a. hockeysticks, linten en pionnen gekregen en leerlingen gaan voorlezen bij peuters. Ook zijn er drama- en kooklessen en er was een idee voor ontmoetingen met het verzorgingstehuis waar nu een regulier programma op volgt.

Overeenkomsten
In grote lijnen hebben beide leerlingenraden dezelfde werkwijze. Ze organiseren verkiezingen, waarbij de leerlingen bijv. een poster maken of een betoog houden. Of ze pitchen een goed idee.  De (bovenbouw)leerlingen worden gekozen door hun eigen groep, 2 per groep.
Beide raden hebben een ideeënbus en ze bespreken op hun vergadering de ingebrachte ideeën. Ook evalueren ze acties die eerder hebben plaatsgevonden.

Verschillen
Maar er zijn ook wat verschillen. IKC Raam heeft ook een afvaardiging uit groep 5, De Vlieger vanaf groep 6.
Op de Vlieger zijn zelfs 3 ideeënbussen en moet op ieder ingebracht idee de naam van de afzender en de groep staan, anders wordt een idee niet behandeld. Dat geeft namelijk de mogelijkheid om iedere uitkomst terug te koppelen aan de inbrenger van het idee. Daarmee voelt de inbrenger zich serieus genomen en is eerder bereid mee te blijven denken.
IKC Raam heeft nogal eens last van steeds terugkerende ideeën die eerder al door de leerlingenraad zijn afgewezen. Dit koppelen zij dan aan de klassen terug.
De Vlieger legt ook een link naar het lokaal en landelijk bestuur. Voorafgaand aan de verkiezingen leerlingenraad wordt uitgelegd hoe het in Nederland gaat. En de wethouder installeert de leerlingenraad.

Na een rondleiding in elkaars scholen namen ze afscheid van elkaar; weer iets wijzer geworden en met tips en inspiratie voor een volgend jaar in de leerlingenraad! En komt er eens een idee voorbij waarbij meer hulp gewenst is dan vinden de leerlingen en Udenaar de Toekomst elkaar ook vast weer.