In de MFA MuzeRijk is men er van overtuigd dat een groot aantal bewoners behoefte heeft aan een speciale vervoervoorziening. MuzeRijk ligt midden in de Bitswijk, met circa 4100 bewoners is het een wijk binnen de gemeente Uden.
In de wijk is op dit moment als enige het vervoersysteem Regiotaxi beschikbaar voor verplaatsingen over korte afstand. Regiotaxi levert te weinig maatwerk, is niet voldoende flexibel en is voor een kort ritje ook veel te duur. Het grootste gemis van Regiotaxi is echter dat de chauffeurs de wijk en de bewoners niet kennen. In een onderzoek over eenzaamheid in de Bitswijk, door HAN studenten in 2015/2016 gemaakt, is onder andere geconstateerd dat er een relatie bestaat tussen mobiliteit en eenzaamheid.
In de Bitswijk wonen relatief veel ouderen (circa 20% in 2017 ) en binnen die groep zijn nogal wat mensen minder mobiel. Zij hebben er moeite mee om de afstand van hun huis naar bijvoorbeeld MuzeRijk te overbruggen om daar deel te nemen aan activiteiten of om andere mensen te ontmoeten.

De maximale afstand is weliswaar 500 meter, maar soms is 75 meter al te ver. Bovendien speelt bij deze groep mensen het veiligheidsgevoel een grote rol en durft men bij slecht weer, of in het donker, niet alleen over straat. Het aantal ouderen neemt jaarlijks toe, prognose is dat er in 2026 ca. 27% in de Bitswijk wonen.  Omdat circa 40% van de 65-plussers alleen woont, is deze groep extra kwetsbaar. De kans dat deze mensen in een isolement terecht komen, omdat ze de deur niet meer uitgaan, is daardoor groot.Op basis van het onderzoek over eenzaamheid en een enquête van woningcorporatie Area, dacht MuzeRijk voldoende argumenten te hebben voor een nieuw, aanvullend, vervoersysteem. MuzeMobiel werd de naam voor dit mobiliteit systeem. Een mobiliteitsoplossing met een klein, elektrisch voertuig, bestuurd door vrijwilligers uit de wijk. Om een pilot te kunnen uitvoeren, is er natuurlijk geld nodig, dus is bij een aantal fondsen om een financiële ondersteuning gevraagd.
De fondsen vonden het een goed plan, maar wilden meer onderzoek naar het aantal potentiële klanten. In het najaar 2018 is MuzeRijk gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Financiering door bijdrage Uden Fonds en met eigen middelen.
Een viertal HAN studenten, ondersteund met een aantal vrijwilligers, heeft de bewoners kennis laten maken met de nieuwe vervoersmogelijkheid van MuzeMobiel. Een groot aantal bewoners is gevraagd wat ze van MuzeMobiel vonden. MuzeMobiel is volgens het haalbaarheidsonderzoek van de HAN studenten een oplossing om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van vereenzaming. Daarnaast zijn de chauffeurs vrijwilligers die de wijk en haar bewoners goed kennen en eenzame bewoners ook actief durven te benaderen.
MuzeMobiel draagt op twee manieren bij aan de sociale veerkracht in de wijk:
1)Ouderen en mensen met een beperking komen in contact met anderen en versterken zo hun sociale netwerk.
2)Vrijwilligers uit de wijk leggen contacten met bewoners en helpen kwetsbare mensen om deel te nemen aan de maatschappij. De chauffeur krijgt ook tijd om een praatje te maken en bijvoorbeeld te helpen om boodschappen binnen te zetten.
Uit het onderzoek zijn ook vele aanbevelingen gekomen, maar de belangrijkste conclusie is dat er voldoende potentiële klanten zijn om MuzeMobiel tot een succes te maken. Meer dan de helft van de bewoners uit de Bitswijk heeft aangegeven dat ze van MuzeMobiel gebruik willen maken.
Helaas duurt het nog even voor dat MuzeMobiel weer op straat is te zien en er ritjes besteld kunnen worden. Er moeten eerst een aantal zaken verder opgepakt/uitgewerkt worden.
Allereerst moet MuzeRijk geld voor een pilot bij enkele fondsen aanvragen. Dit financiële traject loopt zeker tot na de zomerperiode van 2019.
MuzeRijk moet de organisatie vorm gaan geven.
Niet alleen voldoende chauffeurs, maar ook de ritplanning, de administratie, website/PR, enzovoorts moet nader bestudeerd en ingevuld worden.
Ook voor de uitvoering van MuzeMobiel , moeten nog keuzes gemaakt worden. Uit de gesprekken met potentiële klanten zijn aanbevelingen gekomen over onder andere de ritprijs, kaartsoort, waar ligt de grens van de Bitswijk en naar welke bestemmingen buiten de Bitswijk wordt gereden.
Omdat MuzeRijk al deze zaken met vrijwilligers moet uitvoeren, kost het meer tijd dan wanneer je dit door een bureau kan laten doen. De verwachting is, dat wanneer alles positief verloopt en er voldoende geld beschikbaar komt, dat na de zomer de eerste ritten worden uitgevoerd.1