Zoals menig Udenaar gemerkt zal hebben, viert Muze Rijk dit jaar haar 5 jarig jubileum. Ze hebben dat in maart al gedaan voor buurtbewoners en vrijwilligers. En vrijdagmiddag 10 mei was er een symposium, dat begon in de mooie Buurttuin Bitswijk, die een samenwerkingsverband hebben met MuzeRijk, zoals bloemschikmiddagen voor dementerende bewoners van MuzeRijk, natuurlessen voor de kinderen van de Basisschool Bedir en nog veel meer.

Na een kop koffie met gebak mochten de genodigden de mooi in bloei staande Buurttuin bewonderen, waarna men zich naar Muze Rijk begaf, alwaar de verschillende partners van Muze Rijk; Het stichtingsbestuur, Kindfuncties, BrabantZorg + Gezondheidscentrum en volleybalvereniging Saturnus/Hendriks Coppelmans, hun licht lieten schijnen over: waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar willen we naar toe in de komende jaren? De uitkomst was; dat ze na, de beginfase nu in een tussenfase zijn beland, waarin men merkt dat de onderlinge samenwerking tussen alle betrokkenen erg goed is; en dat MuzeRijk eigenlijk een complete stad als samenleving is, waar van alles gebeurt en iedereen met elkaar om leert gaan, ongeacht leeftijd, geloof of fysieke en geestelijke toestand. Ook werden enkele minpunten, zoals de slechte klimaatbeheersing en slijtage aan de gymzalen aan bod; maar volgens wethouder Maarten Prinssen was er al goed overleg tussen de gemeente Uden en MuzeRijk, zodat er vast een oplossing gevonden zal gevonden worden voor deze problemen. De vakkundige presentatie van deze middag werd verzorgd door Inge Deckers.

Mooi was de aanwezigheid van o.a. de aanstichters en oud wethouders en die er destijds voor gezorgd hebben dat MuzeRijk gerealiseerd werd.

Na deze korte speeches verzorgde het Udense Multi talent Bart Stultiens een cabaretesk tussendoortje met o.a. gevatte grapjes over MuzeRijk en een gevoelig lied over een dementerende vrouw. Hierna werd er een borrel gedronken en flink genetwerkt.