Demos heeft maandagavond een zinvolle en inspirerende bijeenkomst gehouden in het fonkelnieuwe conferentiecentrum De Loods van Fred van den Bosch in Volkel. De inwoners die hadden aangeven mee te willen denken en werken aan het versterken van de lokale democratie in Uden en samen met Demos te willen doorpraten over betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek in het licht van burgerparticipatie. Deze avond werden de volgende presentaties gegeven;

*Best practices                     – Gerard Schönfeld gaf wat inzicht in de do en don’ts van burgerparticipatie

*E-democratie en E-tools  – Hetty van Lemmen liet bestaande toepassingen en mogelijkheden zien.

*Betrokkenheid vergroten- Pieter van Etten gaf inzicht in zijn droom van burgertafels.

Daarna werd gekeken in hoeverre de pitches paste binnen de 3 werksporen van Demos. Opzet en inhoud van de bijeenkomst bieden goede vooruitzichten en de afspraken die zijn gemaakt gaan in de richting van praktische aanpak. Bij de volgende bijeenkomst-datum nog onbekend-willen we extra aandacht besteden aan het benaderen en uitnodigen van mensen die wel in de periferie betrokken zijn, maar nog niet tot de kern gerekend kunnen worden.Help mee om mensen te motiveren en te bewegen deel te nemen aan de ( werk-) bijeenkomsten van Demos.