Vrijdag was de laatste landelijke bijeenkomst van het ‘testlab foto van de lokale democratie’, georganiseerd door het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken) en de VNG (Ver. Nederlandse Gemeenten). Uden werd in mei 2017 – samen met 8 andere gemeenten – gevraagd deel te nemen aan dit testlab. De opzet was om een foto te maken van de kwaliteit van de lokale democratie en het huidige samenspel tussen gemeente en gemeenschap. We zouden daarna in een praktische vorm de balans opmaken van de resultaten van de foto om aansluitend de vervolgstappen te kunnen ontwerpen.

Ook Udenaar de Toekomst was steeds uitgebreid betrokken bij de verschillende onderdelen van dit testlab. We kunnen met veel plezier terug kijken op onze bijdrage aan dit onderdeel van de “Democratic Challenge”. Er zijn immers ook genoeg betrokken inwoners uit Uden die mee willen denken hoe “inwonerparticipatie” een plaats heeft of zal krijgen bij lokale kwesties. Ook diverse andere gemeenten zijn al volop aan de slag met allerlei experimenten met inwonerparticipatie.

Tijdens een bijeenkomst in de bibliotheek van Uden hebben we als eerste stap met een grote groep deelnemers bestaande uit raadsleden-ambtenaren-collegeleden-de burgermeester en een groot aantal betrokken inwoners teruggekeken op een aantal democratische mijlpalen in de gemeente Uden. Conclusie vanuit de sessie was dat Uden echt toe is aan een volgende stap. En dat we kunnen leren van onze eerdere stappen.
Hoe kunnen we voorstellen aanleveren voor een nieuwe/andere werkwijze in het samenspel tussen gemeente en gemeenschap. Kunnen wij ons verplaatsen in de ander?
Hiertoe werd gekozen voor een aantal verschillende vormen van evaluatie op de volgende onderdelen;

  • experiment met zelfbeheer in Muzerijk
  • dialoog en besluitvorming over vluchtelingen
  • vernieuwende manier totstandkoming gemeentebegroting
  • proces om tot plan voor Moleneind te komen

Op 26 oktober werd in de hal van het gemeentehuis door een grote groep via roulerende tafelgesprekken stevig gewerkt om deze evaluaties vorm te geven.

Een ander onderdeel van het testlab was de uitwisseling met de andere gemeenten in de pilot. Op 17 november was in Nieuwegein de eerste terugkoppeling naar de andere gemeenten in de vorm van een poster presentatie met: ‘dit is wat we doen in Uden en dit is onze (hulp)vraag’ . Voor ons een eye-opener dat we best wel op de goede weg zitten in vergelijking met de andere deelnemende gemeenten.

Met de opbrengsten van de oktober sessie en enkele aanbevelingen van de landelijke bijeenkomst hebben we op 11 januari j.l weer in de hal van het gemeentehuis gekeken welke aanbevelingen we kunnen halen uit de evaluaties.

Tenslotte hebben we vrijdag 9 feb. een laatste landelijke terugkomst ochtend in Utrecht bijgewoond om te vertellen wat we hebben geleerd, meer ervaringen uit te wisselen en hebben we enkele aanbevelingen gedaan voor volgende bijeenkomsten voor een Democratic Challenge.

Begin maart zal de griffier Gerald Gnodde – die het interne proces o.i uitstekend verzorgde – de aanbevelingen kunnen presenteren. Deze zullen aan de nieuwe gemeenteraad worden aangeboden.